Основна дейност на „Никстрой-Колев“ СД е проектиране, изграждане и ремонт на жилищни и промишлени обекти. Дългогодишният ни опит ни е формирал като фирма, съобразяваща се и отговаряща на високите критерии на нашите клиенти. Много от изградените промишлени обекти, жилищни сгради и луксозни къщи дават облика на фирмата, като партньор, нетърпящ комромиси с качеството и срокове на изпълнение.

Разполагаме със собствена складова база, лека механизация и транспортни средства. При нас работят висококвалифицирани работници с богат опит в строително-монтажните и ремонтни дейности.